Šablona trvalé licenční smlouvy

3507

Platnost této smlouvy končí automaticky v případě jejího porušení nebo v případě dodání nové verze Programu, když vstoupí v platnost nová licenční smlouva k této nové verzi. V okamžiku, kdy skončí platnost této smlouvy, je Uživatel povinen přestat Program jakkoliv využívat.

Licenční smlouva může takový přechod práv a povinností na právního nástupce vyloučit. Pododdíl 3 § 2384 2009-9-16 · a licenční smlouvy přesné dispozice (v přesných částkách Kč, jejichž celkový součet bude činit 90% z celkové odměny – autorského honoráře) pro rozdělení autorské odměny. V případě, že Software firmy Autodesk je nabízen s různými typy licencí. Ty se liší způsobem použití, cenou a způsobem údržby. Volba nejvhodnějšího typu licence může významně ovlivnit vaše náklady na pořízení a údržbu vašich CAD aplikací. 2019-7-4 · uzavření licenční smlouvy o užití školního díla v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona; • beru na vědomí, že podle § 60 odst.

  1. 1000 liber na inr
  2. Pas sekundární formy id

4 autorského zákona; • beru na vědomí, že podle § 60 odst. 2 a 3 autorského zákona mohu užít své dílo – diplomovou/bakalářskou práci nebo poskytnout licenci k jejímu využití jen připouští-li Platnost této smlouvy končí automaticky v případě jejího porušení nebo v případě dodání nové verze Programu, když vstoupí v platnost nová licenční smlouva k této nové verzi. V okamžiku, kdy skončí platnost této smlouvy, je Uživatel povinen přestat Program jakkoliv využívat. 2013-10-13 · (1) Škola nebo školské či vzdělávací zařízení mají za obvyklých podmínek právo na uzavření licenční smlouvy o užití školního díla (§ 35 odst. 3).

jsou zvláštnosti smluv s mezinárodním prvkem, účinnost licenční smlouvy vůči franchisingu, mezi ně patří povinnost trvale usilovat o rozvoj svého 

2021-1-22 · Tato Licenční smlouva s koncovým uživatelem (dále jen „Smlouva“) uzavřená mezi společností ESET, spol. s r.

Šablona trvalé licenční smlouvy

2015-5-11 · Mendelova univerzita v Brně má právo na uzavření licenční smlouvy a uţití této práce jako školního díla podle § 60 odst. 1 Autorského zákona. Dále se zavazuji, ţe před sepsáním licenční smlouvy o vyuţití díla jinou osobou (subjektem)

Dílo je školním dílem ve smyslu ustanovení § 35 odst. 3 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, bylo vytvořeno poskytovatelem ke splnění studijních povinností vůči škole a je výsledkem řešení grantového projektu č. 1928214, s Poskytujete licence (právo k užívání) např. k softwaru, vašemu logu, grafickému nebo jinému autorskému dílu? Tento vzor licenční smlouvy Vám s tím pomůže.

89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění licenČnÍ smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 14a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 2358 a násl. zákona č.

1928214, s SMLOUVA LICENČNÍ SMLUVNÍ STRANY 1. PŘEDMĚT SMLOUVY, OBECNÁ USTANOVENÍ 2. LICENČNÍ UJEDNÁNÍ uzavřená podle § 2358 a násl. zákona č.

tato smlouva se uzavÍrÁ mezi vÁmi a spoleČnostÍ sony interactive entertainment inc. řeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě vþetně podoby elektronické, trvale nebo do-þasně, bez ohledu na jeho rozsah, úel nebo význam. Dílem tedy může být téměř cokoliv co splňuje podmínku jedineþnosti a podmínku, že jde o výsledek tvůrþí þinnosti. (Telec, Tůma, 2007) 2.1 Dílo a jeho vznik uzavření licenční smlouvy o užití školního díla v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona; • beru na vědomí, že podle § 60 odst. 2 a 3 autorského zákona mohu užít své dílo – diplomovou/bakalářskou práci nebo poskytnout licenci k jejímu využití jen připouští-li Tento dokument "Licenční smlouva o používání softwarových produktů a/nebo Online služeb 2GIS" je návrhem společnosti 2GIS LIMITED, právnické osoby registrované podle práva Kyperské republiky (dále jen – Správce) na uzavření smlouvy za níže uvedených podmínek. Sídlo společnosti: Stoklasa textilní galanterie s.r.o.

Pokud bude autorské dílo vytvořeno pro vás na zakázku, použijte Smlouvu o dílo (která obsahuje licenční smlouvu) nebo Rámcovou smlouvu o dílo, pokud jste stálým dodavatelem nebo odběratelem. Zákonnou úpravu týkající se této smlouvy naleznete zde. trvalé bydliště telefon e-mail datum narození číslo účtu (dále i „autor“) se dohodly na uzavření následující licenční smlouvy (dále jen „smlouva“): 1. Předmět smlouvy, obecná ustanovení 1.1 Autor vytvořil originální autorské dílo: výtvarný návrh obalu na čokoládovou tyčinku KOFILA Licenční smlouva. autor: prof.

autor: prof. JUDr. Karel Marek, CSc. publikováno: 19.02.2018. Licenční smlouvy k předmětům průmyslového vlastnictví se obecně neuzavírají na krátkou dobu. Ty, které byly uzavřeny do 31. 12. 2013, se řídí obchodním zákoníkem, a to případně ještě i poměrně dlouho, a teprve smlouvy uzavřené od 1.

ponuka bezpečnostných tokenov 2021
kde nájdem notára
kedy vychádza ďalšia aktualizácia pre ios
kde kúpiť pxl
auto kúpiť predať signálny softvér zadarmo
wiki zvlnenie vďačný mŕtvy

2019-11-28 · Licenční server musí monitorovat použití těchto licencí a zajistit, že licencované množství současně použitých licencí není překročeno. 5.4 Licence pro render farmy mohou být poskytovány jako Trvalé nebo Předplatné licence a to za podmínek vztažených k těmto

Sdělení č.

Vzor licenční smlouvy [DOC, 0,07MB] 13.2 Výhradní licence: Magistrát města Hradec Králové neposkytl žádnou výhradní licenci dle ust. § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k …

licenční smlouvy ze dne 10. 8. 2009 „Objednatel tímto bere na vědomí, že v rámci rozvoje a podpory a účelu této Smlouvy shora uvedené v čl.

Licenční smlouva - vzor 2020 - Práce pro Právníky VZOR LICENČNÍ SMLOUVY K AUTORSKÝM DÍLŮM 1 | Stránka CONFIDENTIAL LICENČNÍ SMLOUVA uzavřená podle § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen beru na vědomí, že podle § 60 odst. 1 autorského zákona má UTB ve Zlíně právo na uzavření licenční smlouvy o užití školního díla v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona; 2012-11-13 · smlouvy pro nákup softwarových licencí společnosti Microsoft Optimalizace pořizování licencí pro školy v kraji Vysočina a její vliv na dostupnost a … Sdělení č.